Kanojo to Kanojo no Neko

Anime ngắn từ những năm 1990 này từng được chuyển thể OAV dài 4 ep vào tháng 03.