Gintama

Trên tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số 32 của năm ra mắt vào thứ hai đã tiết lộ rằng manga Gintama của tác giả Hideaki Sorachi đang đi đến phần cuối kể từ chương tiếp theo.

Trên tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số 31 trong năm đã có thông báo vào thứ hai rằng manga Gintama của Hideaki Sorachi sẽ có một phim live-action vào 2017.