“Thế giới bên kia là nơi như thế nào?
Nếu anh đã đến chốn bình an, xin hãy nhắn nhủ cho em vài lời…”

Đây là bài ca về cuộc tình bị chia cắt bởi vận mệnh éo le, âm dương chia lìa.

Click để đọc thêm…