Là con gái ai mà chẳng có hạt giống hờn ghen trong lòng.
Mình tin cái cảm xúc rất đỗi bình thường ấy
Chắc chắn không chừa mình đâu

Click để đọc thêm…