Sáng sớm hôm qua anh chợt nhận ra rằng…
Như thể mình đang nhặt nhạnh từng mảnh kính vỡ
Rốt cuộc đây là gì? Màu đỏ chảy ra từ ngón tay bị đứt
Đây là điều chúng ta mong muốn sao?

Click để đọc thêm…