Túm lại: giọng moe (giọng cao) + nhịp điệu nhanh + background moe = NIGHTCORE!!!

Click để đọc thêm…