Có những điều được quên nhưng cũng có những điều chẳng thể nào quên được.
Chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới, liệu trái tim tôi có được rộng mở hay nó đã bị bỏ lại dưới vực sâu thăm thẳm của bóng đêm ?

Click để đọc thêm…