Tên nhóm: So Nyeo Shi Dae l Girls’ Generation
Thành viên:Tae Yeon, Jessica, Sunny, Tiffany, HyoYeon, Yuri, Soo Young, YoonA, SeoHyun.
Debut ngày: 05 – 08 – 2007
Official Website: http://girlsgeneration.com
Fancafe: http://cafe.daum.net/milkye

Click vào để đọc thêm…