Tiểu thuyết hình bán chạy nhất là cuốn sách bìa cứng Batman

BXH BookScan phản ánh doanh số của Barnes & Noble cùng các chuỗi nhà sách độc lập khác, cũng như doanh số online – song không thể hiện doanh số tại các cửa hàng truyện tranh, Walmart …

Click để đọc thêm…