Lacrimosa (Lệ tuôn) là đĩa đơn thứ 4 của nhóm nhạc Nhật Bản Kalafina được phát hành vào ngày 4 tháng 3 năm 2009. Bài hát chủ đề của Album cũng được sử dụng làm bài hát kết thúc thứ 2 của anime Kuroshitsuji.

Click để đọc thêm…