Danh sách các nghệ sĩ tham gia chương trình âm nhạc trực tiếp kéo dài 3 giờ Best Artist 2013 đã được tiết lộ.

Click để đọc thêm…