Sau 3 giờ ngồi lì ôm cây đàn, máy tính, micro ,bài nhạc và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác, mình đã cover xong bài nhạc When the smoke is going down ,đây là món quà đầu tiên của mình dành cho mọi người ở VNS

Click để đọc thêm…