Album là tập hợp các bài hát đã làm nên tên tuổi của giọng ca vàng oanh HYNPLO – một con người mà bao người thầm thương trộm nhớ trong VNS…

Click vào để đọc thêm…