Tất cả những tay guitar của PSC – Số đặc biệt

Phỏng vấn Shin của Kagrra và Aoi của Gazette

Kỉ niệm 10 năm PSC, chúng ta đến với số đặc biệt của Shockwave!
Đây là Shin của Kagrra, và Aoi của The GazettE.
Hãy xem họ nói về quan hệ của mình trong suốt những năm qua.

Click để xem thêm …