Kagamine Twins FC

July 31, 2010 | | Music

Ai là fan của Vocaloid ? Đặc biệt hơn , ai là fan của Kagamine hãy vực người dậy mà lập tức tới Vocaloid-FC cư ngụ tại Thư Viện Âm Nhạc để….

Click vào để đọc thêm…