UNDER GRAPH (アンダーグラフ) là ban nhạc rock Nhật Bản với 4 thành viên: Matohara Naoto, Asa Ryousuke, Nakahara Kazuma, Taniguchi Naoko.

Click để xem thêm….