Ban nhạc có sự tham gia của các thành viên:
– IKE (Vocal)
– KENTA (Drum)
– MOMIKEN (Bass)
– UZ (Guitar/Programming)
– ENZEL☆(DJ)

Click để xem thêm…