” Lu:na ” là bài hát nằm trong album thứ 3 của Gackt, được sử dụng làm opening theme trong anime New Fist of the North Star, trong đó Gackt thực hiện lồng tiếng cho nhân vật phản diện chính Seiji.

Click để xem thêm….