[JRock][PVs] Dir en Grey

June 12, 2013 | | Music

Dir en Grey là một ban nhạc metal được thành lập vào 1997, với sự tham gia của các thành viên Kyo,  Kaoru,  Die,  Toshiya,  Shinya

Click để đọc thêm….