LIVE DVD/Blu-ray “Acid Black Cherry 5th Anniversary Live “Erect” sẽ được phát hành vào 17/07 (2DVDs 6,300yen / Blu-ray 7,000yen)

Click để đọc thêm…