Điều đó đã được thông báo tại presents live của ジン(Zin) ở OSAKA RUIDO vào 16/2 rằng maxi single mới của họ “サクラノ恋 (Sakura no koi)” sẽ được phát hành vào 9/4 (2 Types).

Click để đọc thêm…