Điều đó đã được thông báo tại one-man live của WING WORKS “The Resurrection of FENNIX” ở Takadanobaba AREA vào 23/3 rằng DVD mới “「CINEMA WING」-The Chronicle Movies-”

Click để đọc thêm…