[VOW] Phát hành mini album

November 12, 2013 | | JRock

VOW đã thông báo trên OHP của họ rằng họ sẽ phát hành mini album đầu tiên mang tên “NUDE” vào 30/10.

Click để đọc thêm…