Album mới thứ 4 của the HIATUS mang tên “Keeper Of The Flame” sẽ được phát hành vào ngày 26/3/2014.

Click để đọc thêm…