Nó đã được công bố tại one-man live tour “Crime and Punishment”  của THE BEETHOVEN . Vào ngày 11/12/2013 maxi-single mang tên “Neverland” (2 Types) sẽ được phát hành thông qua việc tổ chức one-man live “The Greatest Party 1128~マコト生誕祭(Makoto seitansai)~” tại Shibuya STAR LOUNGE vào ngày 28 tháng 11.

Click để đọc thêm…