Điều đó đã được thông báo tại one-man live của Sick² ở Ikebukuro EDGE vào 16/2 rằng maxi single mới “CLUBSICK” sẽ được phát hành vào 2/7 (3 Types). Type A & B (1,620yen) sẽ bao gồm CD (3 bài), và Type C (2,160yen) sẽ chỉ có DVD (3 PVs).

Click để đọc thêm…