Royz đã thông báo rằng DVD live mới “ONE-MAN LIVE 100th Anniversary「DIRGE OF EGOIST」~2013.09.23 Zepp Tokyo~” sẽ được phát hành vào 7/5 (5,980yen), mà nó sẽ bao gồm các cảnh quay tại one-man live “DIRGE OF EGOIST” ở Zepp Tokyo vào 23/9 và sẽ được bán trước tại one-man live “Red Desire「LILIA」~TOUR FINAL~” ở Shinkiba STUDIO COAST vào 29/4.

Click để đọc thêm…