RENS là một ban nhạc visual kei với toàn bộ 4 thành viên là các cô gái, và 4 người cũng đã từng tham gia trong ban nhạc Croix.

Click để đọc thêm…