[REIGN] Phát hành 5 CD mới

November 21, 2013 | | JRock

Điều đó đã được thông báo tại formal live đầu tiên “覇道・序(Hadou jo)” của REIGN tại Takadanobaba AREA vào 9/11 rằng maxi single mới “疑惑(Giwaku)”

Click để đọc thêm…