PENICILLIN đã thông báo tại PENICILLIN HAKUEI BIRTHDAY LIVE “SUPER HEART CORE ’13” ở Shibuya-AX vào 15/12 răng họ sẽ phát hành album mới có tựa đề “瑠璃色のプロヴィデンス (Ruriiro no Providence)” và nó sẽ được phát hành vào 19/3 (2 Types).

Click để đọc thêm…