[merry] New Look

October 20, 2013 | | JRock

Merry (メリー, merii) là một ban nhạc rock được thành lập ở Tokyo vào 2001. Các thành viên hiện tại: Gara ở vị trí vocals, Yuu và Kenichi ở vị trí guitar, Tetsu ở vị trí bass, và Nero ở vị trống.

Click để đọc thêm…