Megamasso đã thông báo về việc phát hành double-A-side single đầu tiên của họ.
Nó sẽ ra mắt vào 11/12 với 3 types khác nhau. Tiêu đề của single mới là “DeepSnow / shinsetsu” và nếu bạn thắc mắc “shinsetsu” nghĩa là gì?

Click để đọc thêm….