[Matenrou Opera] New Look

November 25, 2013 | | JRock

Ban nhạc rock Nhật với sự tham gia của 5 thành viên, gồm Vo: 苑〜sono〜, Gt: Anzi, Kb: 彩雨〜ayame〜, Ba: 燿〜yo〜, Dr: 悠〜yu〜

Click để đọc thêm…