Điều này đã được thông báo tại one-man live tour “マゾヒストレッドサーカス(Masochist Red Circus)” tour final tại Takadanobaba AREA vào 6/10 rằng one-coin single của họ “gossip” sẽ được phát hành vào 6/11 (3 Types, 2 bài hát, 500yen mỗi loại, Type A & B limited 2000 cho mỗi loại / Type C limited 3000).

Click để đọc thêm….