Điều đó đã được thông báo tại one-man live “MY NAME IS LOUD GRAPE” của LOUD GRAPE ở Shibuya REX vào 14/2 rằng maxi single mới của họ..

Click để đọc thêm…