[Kaya] New Look

December 7, 2013 | | JRock

Kaya (カヤ) là ca sĩ người Nhật, người đã từng là vocal của  Schwarz Stein (2001-2004) và cũng là Meties và Isola dưới bí danh của Hime. Bên cạnh tài năng âm nhạc, Kaya còn được biết đến với  hình dạng lưỡng tính của mình, những bộ đồ thanh lịch và hợp tác với Hora (ex-Schwarz Stein) & Kalm (ex-Velvet Eden).

Click để đọc thêm…