Là ban nhạc rock với sự tham gia của các thành viên gồm Vo: 鬼世 (KIYO). Gt: Kei, Gt: HIRO, Ba: ACE

Click để đọc thêm…