Cách chơi hết sức đơn giản nha, đầu tiên, chọt vào 1 trong 4 tấm hình dưới, mỗi tấm là link dẫn tới các topic có những tài nguyên từ [Dis], [PV], [DVD], [Orther] liên quan tới Gackt.

Click để đọc thêm…