[D=OUT] Phát hành single mới

November 14, 2013 | | JRock

ダウト(D=OUT) đã thông báo rằng họ sẽ phát hành maxi single mới (tiêu đề chưa hoàn thiện ) vào 15/1/2014 (3 Types).

Click để đọc thêm…