HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA là ban nhạc rock Nhật đặc biệt thành lập từ  2012, dưới sự lãnh đạo của hyde và KAZ  từ VAMPS.

Click để đọc thêm….