Ban nhạc được thành lập vào 2008 bởi Anzu , Miu , Hirari , Kagome và Rion. Buổi biểu diễn đầu tiên của họ là vào 15/5/ 2008 tại  Tokyo live house, Takadanobaba AREA.

Click để đọc thêm…