[defspiral] Individual Look

December 1, 2013 | | JRock

Defspiral là một ban nhạc rock visual kei của Nhật Bản bao gồm hầu hết các thành viên cũ của the Underneath. Khi the Underneath tan rã vào năm 2010, nhóm đã ký hợp đồng với Avex Mode để thực hiện bài hát cho Kamen Rider Series.

Click để đọc thêm…