Album mới của Cross hearT mang tên  “HAPPINESS” sẽ được phát hành vào ngày 25 tháng 12 (¥ 3150), trong đó sẽ bao gồm CD + DVD (bao gồm cả “Re: START” PV).

Click để đọc thêm…