Calmando Qual đã thông báo rằng họ sẽ phát hành mini-album mới co tựa đề “絶望の五線譜 (Zetsubou no gosenfu)” vào 23/4..

Click để đọc thêm…