BUCK-TICK đã thông báo rằng họ sẽ phát hành album mới có tựa “或いはアナーキー (Arui wa Anarchy)” vào 4/6 (4 Types).

Click để đọc thêm…