[BORN] Thông tin về single

October 21, 2013 | | JRock

Vào tháng 7, BORN đã thông báo về việc phát hành single mới và 1 tháng sau họ đã cho ra single mang tên “SATISFACTION?” sẽ được phát hành vào 20/11.

Click để đọc thêm…