Điều đó đã được thông báo tại one-man live tour “脳内シェイク(Nounai shake)” tour final của Black Gene For the Next Scene

Click để đọc thêm…