Đây là 10 bài hát mình thích nhất chọn lọc từ rất nhiều bộ anime (tất cả các nhạc này – mình đều nghe 1 lần thích luôn chứ ko phải thích anime đó hoặc nghe nhiều lần) mình đã xem nay các bạn nghe và chia sẻ cảm tưởng nhé.

Click để đọc thêm…