Tên chính thức: DBSK ~ 동방기 ~ 東方
Tên khác: DBSG (ở Hàn Quốc), THSk (ở Nhật Bản) TVXQ và TVfXQ (dùng ở Trung Quốc và các nước khác).
Phiên âm: Đoong – Bang – Xin – Ki

Click vào để đọc thêm…