Topic này là tập hợp những bài cảm nhận của tôi viết cho âm nhạc của TVXQ/DBSK/THSK.

Các bài hát tôi chọn viết cảm nhận là các bài hát theo từng thời điểm, có cái là mp3, có cái là fanaccount, có cái là live performance, có cái là live concert… Dù là gì, tôi cũng chỉ muốn bày tỏ một chút tình yêu tôi dành cho 5 vị thần của mình.

Click để đọc thêm…